accolement


accolement
m. (de accoler) лит. свързване, съединяване (на две неща едно до друго); accolement d'un adjectif et d'un nom събиране заедно на прилагателно и съществително име.

Dictionnaire français-bulgare. 2014.